Image

Accreditation

“AZGİDASERT” MMC-nin kənd təsərrüfatı və yeyinti məhsullarının sertifikatlaşdırılması üzrə orqanının
AKKREDİTASİYA SAHƏSİ

Sıra

Sertifikatlaşdırılan məhsulların, xammalların, yarımfabrikatların və avadanlıqların, xidmətlərinin adı Kodu
1 Bütün növ çörək və unlu məmulatlar, bulka məmulatları və ona oxşar məhsullar (dietik, diabetik, soyudulmuş, doldurulmuş və onun fabrikatları), suxari və peçenyelər, konservləşdirilmiş təzə pirojnalar və bütün növ şirniyyatlar. 10.71 – 10.72
2 Şəkər və şəkər tozu, şəkər rafinad, şəkər istehsalında istifadə olunan istehsal zamanı xammalın qalıqları. 10.81 – 10.81.14
3 Konfet, şokolad, bişirilmiş konfetlər (karamel, toffi və s.), saqqız, jele, kakao pasta, marmelad, halva, kakaolu və şəkərli şirniyyat və sair şəkərli şirniyyat məmulatları. 10.82
4 Makaron məmulatları, əriştə, düşbərə, xəngəl və oxşar unlu məhsullar. 10.73
5 Nişasta və nişasta məhsulları (digər qruplara daxil edilməyən şəkər və şəkər siropları, buğda nişastası, qarğıdalı nişastası, kartof nişastası və sair nişasta əsaslı məhsullar) 10.62
6 Konservləşdirilmiş meyvə, tərəvəz və müxtəlif növ konservlər, marinadlaşdırılmış, duza qoyulmuş göbələk, meyvə və tərəvəzlər. 10.31 – 10.39
7 Təbii bal 01.49.21.00
8 Homogenləşdirilmiş hazır yeməklər və hazır pəhriz yeməkləri 10.86
9 Distillə edilmiş spirtli içkilər, distilə edilməyən qıcqırdılmış içkilər, spirtlər, spirtli içkilərin istehsalatında istifadə edilən alkoqollu komponentlər, meyve spirti, şərab və şərab üçün xammal, likyorlar, viski, rom və tafiya, cin, araq, vodka, konyak, təmiz spirtlər, denaturlaşdırılmiş etil spirtli və sair alkoqollu içkilər 11.01 – 11.04.99
10 Pivə və pivə istehsalında istifadə olunan xammallar             11.05
11 Emal olunmuş çay, kofe, ekstraktlar, konsentratlar və bitki cövhəri 10.83.1 – 10.83.15
12 Xörək duzu, yodlaşdırılmış, yodlaşdırılmamış. 08.93
13 Kombinə edilmiş yağlar, spred və ərinmiş qatqılar, təmizlənməmiş heyvan yağları və piyləri, onların fraksiyaları, balıq və dəniz məməlilərin yağ və piyləri, onların fraksiyaları, kimyəvi tərkibi dəyişdirilməmiş, təmizlənməmiş heyvan yağları və piyləri və onların fraksiyaları, bitki yağları (soya yağı, yer fındığı yağı, zeytun yağı, günəbaxan yağı, pambıq toxumu yağı, raps, vəzərək və xardal yağı, palma yağı, kokos yağı və sair bitki yağları), marqarin və oxşar yeməli yağlar, piy və yağdan olan digər məhsullar. 10.4 – 10.42.10
14 Ədviyyatlar, ətirli və dərman bitkiləri (hil, muskat qozu, cirə, zirə, keşniş və şüyüd toxumları, darçın, darçın ağacının çiçəkləri, mixək, zəncəfil, vanil, zəfəran, sarıkök, kəklikotu, dəfnə yarpağı, mayaotu qozası, əsasən ətriyyatda, əczaçılıqda və ya insektisidlər, funqisidlər kimi istifadə olunan bitkilər, sair ədviyyatlar və dərman bitkiləri). 01.28
15 Təmizlənmiş (saflaşdırılmış) və təmizlənməmiş, kimyəvi tərkibi dəyişdırilməmiş qarğıdalı yağı və onun fraksiyaları 10.62.14
16 Ketçup, mayonez, sirkə və onun əvəzediciləri, sirkə və sirkə turşusundan alınan əvəzedicilər, qarışıq ədviyyat, qarışıq xuruşlar, xardal, emal olunmuş, qurudulmuş və soyudulmuş istiot, emal olunmuş və sair ədviyyatlar və müxtəlif souslar. 10.84
17 Dəyirman sənayesi məhsulları (düyü unu, yarma, dənli bitkilərdən un və bitki unu, buğda və çovdar unu, dənli bitkilərin emalından alınan kəpək, ələnti və sair tullantılar, dənli bitkilərdən hazırlanmış səhər yeməyi və sair dənli bitkilərdən alınan un və məhsullar). 10.61
18 Qurudulmuş meyvə, tərəvəzlər. 10.39.13 – 10.39.14
19 Bioloji aktiv qida əlavələri 10.89.19
20 Emal edilmiş və konservləşdirilmiş ət və ət məhsulları (Qaramal, donuz, qoyun, keçi, at və digər oxşar heyvanların təzə və ya soyudulmuş əti, yeyilən içalatı, iç yağı, piyi; ətdən, içalatdan və mal-qara qanından konservləşdirilmiş və hazır məhsulları, duzlanmış, qaxac edilmiş, yaxud hisə verilmiş məhsulları; quş ətinin emal edilmiş təzə, soyudulmuş və dondurulmuş əti, piyi, yeyilən içalatı, konservləri və hazır məhsulları) 10.11
21 Kolbasa, sosiska və onun müxtəlif növləri 10.13.14
22 Digər qruplara daxil edilməyən qida məhsulları ( şorbalar, ət, balıq və suda yaşayan onurğasızlardan alınan cövhər, ekstraktlar və şirələr, konservləşdirilmiş yumurta sarısı və ağı, maya (aktiv və qeyri-aktiv), sair ölmüş birhüceyrəli mikroorqanizmlər, çörəkçilik tozları, qeyri-aktiv mayalar, müxtəlif ölmüş birhüceyrəli bitki şirələri və ekstraktları, pepsin maddələri, bitki yapışqanları və qatılaşdırıcıları. 10.89
23 Quş əti, yumurtalar 10.12.10.10
24 Balıq kürüsü, emal edilmiş, konservləşdirilmiş balıq, xərçəngkimilər, molyusklar, dəniz canlıları və başqa üsulla hazırlanmış məhsullar. 10.20 – 10.20.42
25 Hazır xörəklər və yeməklər (ət, içalat və qan əsasında hazırlanmış hazır yeməklər və xörəklər, balıq, xərçəngkimilər və molyusklar əsasında hazırlanmış hazır yeməklər və xörəklər, bitki əsasında hazırlanmış hazır yeməklər və xörəklər, pasta əsasında hazırlanmış yeməklər və xörəklər, və sair hazır yeməklər və xörəklər) 10.85.19
26 Hazır heyvan yemləri (kombikorm, mikrobioloji yemlər və s.) 10.9 – 10.92.10
27 Dəyirman-ding məhsulları (düyü unu, yarma, dənli bitkilərdən un və bitki unu, buğda və çovdar unu, dənli bitkilərin emalından alınan kəpək, ələnti və sair tullantılar, dənli bitkilərdən hazırlanmış səhər yeməyi və sair dənli bitkilərdən alınan un və məhsullar) 10.61 – 10.61.40
28 Süd və süd məhsulları (Emal edilmiş duru süd və qaymaq, quru süd, yağ və süd pastaları, kərə yağı, pendir və kəsmik, yoqurt, kazein, zərdab, dondurma və sair süd məhsulları) 10.51 – 10.52
29 Heyvan bağırsaqları, mədəsi və qarınları 10.11.60.30
30 Bütün növ təzə dərilmiş tərəvəzlər, meyvələr, giləmeyvələr, göbələklər, qarpızlar və oxşar məhsullar, müxtəlif növ göyərtilər. 01.13 – 01.13.90,

01.2-01.26

31 Etil spirti 11.01.2010
32 Diri ferma heyvanları 01.49
33 Fermalarda saxlanan müxtəlif heyvanlardan alınan məhsullar 01.49.22 – 01.49.28
34 Aktivləşdirilmiş kömür 20.59.54
35 Yeyinti və ərzaq məhsullarının istehsalatında, qablaşdırmada istifadə olunan müxtəlif növ materialdan qablar, təbii və süni dəridən, polivinixloriddən və polipropilendən birdəfəlik qablar, şüşə qablar, kağız və polietilen torbalar, hazır məhsulların qablaşdırılması üçün kağız-karton taralar. 22.22.1 – 22.22.19 17.21.1
36 Karbon dioksid (yeyinti sənayesi üçün) 20.11.12.30
37 Tütün məmulatları və sənaye üsulu ilə hazırlanmış tütün və onun məhsulları 12.00 – 12.00.99
38 Ağız boşluğu və dişlərin gigiyenası üçün vasitələr, dəriyə qulluq üçün vasitələr və sair vasitələr 20.42 – 20.42.19
39 Alkoqolsuz içkilər, mineral sular və butulkalara doldurulmuş sair sular, şirinləşdirilməmiş və ətirli maddələr qatılmamış mineral və qazlaşdırılmış sular, sair alkoqolsuz içkilər 11.07 – 11.07.12
40 Yeyinti məhsulları, ərzaq üçün xammal və yemlər 10.89.1
41 Bütün növ kənd təsərrüfatı məhsulları 01.13.1
42 Bütün növ sirkələr 10.84.11.30 10.84.11.90
43 Toyuq, quş və onlardan emal olunmuş məhsulları 10.13.1
44 Yeyinti konservantları, yeyinti tamlı ədviyyatlar yeyinti qida əlavələri, BAƏ, əcza, xuruş 10.84.12.70
45 İctimai iaşə xidmətinin sertifikatlaşdırılması(restoranlarda, kafelərdə, yeməkxanalarda, katring, bar və kafeteriyalarda, şadlıq evlərində, kirayə çadır və digər oxşar xidmət göstərən müəssisələrdə göstərilən xidmətlər) 56-56.30.10
46 Pərakəndə ticarət xidmətinin sertifikatlaşdırılması

47-47.00.99