Image

Sizin xeyiriniz

Sertifikatın alınmasının üstünlükləri:
    1. Malın tamamilə qanuni şəkildə buraxılışı və satışı;
    2. Məhsulun keyfiyyətinin artırılması;
    3. Alıcıların etimadı;
    4. Dövlət nəzarəti tərəfindən iddiaların olmaması;
    5. Böyük (o cümlədən xarici) şirkətlərlə əməkdaşlıq imkanlarının yaradılması.
MƏHSULUN SERTİFİKATLAŞDIRMA PROSEDURU – ƏSAS MƏRHƏLƏLƏRİ

Malın keyfiyyətinin təsdiqlənməsi zərurəti ilə rastlaşmış satıcı və ya istehsalçının məhsulun sertifikatlaşdırma prosedurlarına dair sualları yaranır. Sertifikatlaşdırma proseduru necə keçirilir?

İlk növbədə sertifikatlaşdırmanı həyata keçirmək hüququna malik olan təşkilat tapmaq lazımdır. «AZGİDASERT» şirkətinin akkreditasiyası müxtəlif məhsulların və xidmətlərin sertifikatlaşdırmasına dair imkan yaradır. Şirkətin mütəxəssislərinə müraciət edib prosedurun keçirilməsi haqqında tam dəqiq məlumatı və yekun sənədləri əldə edə bilərsiniz.